Testování na onemocnění covid-19

Vedení školy
úterý 16.11.2021 |Magda Trávníčková |Všechny aktuality

Proběhne ve škole ve dnech 22. a 29. listopadu 2021

Vážení rodiče,

dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22.11.2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že proběhne ve škole ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19.

Obecně pár informací k samotnému testování:

  • Screeningové testování bude tedy probíhat na všech školách po celé ČR včetně těch škol, které mají místo poskytování vzdělávání v těch okresech, ve kterých již screeningové testování probíhalo
  • Testování proběhne ve dvou termínech – 22. a 29.11.2021
  • Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září s tím rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není dítě nebo žák v pondělí přítomen), nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS
  • Testovat se bude antigenními testy
  • Testování není bariérové, proto pokud se děti, žáci nebo zaměstnanci neprokáží OTN, mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu (zaměstnanci jsou povinni v tomto případě nosit ochranu úst a nosu i ve venkovních prostorech)
  • Výjimky z povinnosti jsou stejné jako v září (např. zdravotní důvody potvrzené lékařem, při činnosti, jejíž charakter to neumožňuje)

Mgr. Magda Trávníčková

ředitelka školy