Kritéria pro přijímání dětí do vyšších ročníků

Škola
úterý 29.11.2022 |Magda Trávníčková |Všechny aktuality

Základní školy Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace

Kritéria pro přijímání dětí do vyšších ročníků Základní školy Nový Jičín, Tyršova 1,
příspěvková organizace

Ředitelka Základní školy Nový Jičín, Tyršova 1 (dále jen „ZŠ Tyršova 1“) stanovila níže uvedené podmínky, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do vyšších ročníků uvedené základní školy ve školním roce 2023/2024.

Podmínky přijetí do vyššího ročníku:

  1. Do ZŠ Tyršova se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy.
  2. Do ZŠ Tyršova se dále přijímají děti z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je již žákem Základní školy Nový Jičín, Tyršova 1.
  3. Do ZŠ Tyršova se dále přijímají žáci z jiného školského obvodu.

Forma podání přihlášek:

- poštou nebo osobně v kanceláři školy

- e-mailem (podepsaný scan) s nutností doložení originálu žádosti

- datovou schránkou

  

Mgr. Magda Trávníčková

       ředitelka školy