Doučování žáků škol

Projekty
pondělí 06.06.2022 |Alice Šimíčková |Všechny aktuality

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Název programu:

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Cílem projektu je zvýšená podpora nezbytná zejména při vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem.

Podpora směřuje i k dalším žákům, kteří nezaostávají v prospěchu nijak významně, ale i tak je období distanční výuky zasáhlo, ale taktéž k žákům nadaným, kdy měli velmi omezené či žádné možnosti pro podporování a rozvíjení svého talentu.

Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech a schopnost navázat na další očekávané znalosti.