Úspěšně jsme uzavřeli další projekt Erasmus+

Projekty
čtvrtek 30.06.2022 |Magda Trávníčková |Všechny aktuality

Tentokrát zaměřený na vzdělávání učitelů

Úspěšně jsme uzavřeli další projekt Erasmus+, tentokrát zaměřený na vzdělávání učitelů.

Během tří let pedagogové školy absolvovali řadu kurzů, sledovali výuku v zahraničních školách a dokonce i v partnerských školách vyučovali. To vše s cílem nasbírat nové poznatky a zkušenosti pro vlastní práci.

A jak projekt hodnotí oni sami?

„V rámci programu jsem navštívila portugalský Lisabon. Zde jsem absolvovala kurz Informační technologie a webové aplikace ve vzdělávání. Během jednoho týdne jsme se učili pracovat s aplikacemi jako Kahoot, Mentimeter nebo Storyboard. Dále jsme vytvářeli prezentace v Canvě nebo pracovali na projektech v aplikaci Google Earth. Všechny vzdělávací aktivity byly propojeny s praxí a najdou tedy využití při následné výuce na naší škole.  Celý týden se nesl v příjemné pracovní atmosféře.“

„Zúčastnila jsem se jazykově metodického kurzu Brush up your teaching skills. Tento kurz jsem absolvovala ve škole ETI Malta. Cílovou skupinou kurzu byli především učitelé angličtiny. Jednalo se o vysoce praktický týdenní školicí program, který pokrýval široký rozsah nápadů a aktivit pro oživení výuky. Jednotlivé lekce měly často charakter praktických workshopů. V závěru se uskutečnil rozhovor o plánu osobnostního rozvoje a o činnostech, které bychom chtěli nově vyzkoušet ve svých třídách.“

„Odborný kurz Outdoor education ve španělské Málaze se skládal z teoretické části a mnoha praktických ukázek. Ty byly zaměřeny na týmovou spolupráci, komunikaci, plánování, tvořivost a další sociální dovednosti. Cílem bylo pochopit princip výuky pod otevřeným nebem v souladu s přírodou a krajinou.“

„Zúčastnila jsem se stáže Metodologie výuky francouzštiny jako cizího jazyka v Montpellier. Kurz byl zaměřen na výuku bez učebnice. Výuka spočívala v analýze textů (ukázky spojené s videem), v práci s informacemi na internetu a na youtube. Na ně navazovala různá cvičení, jež se dají přizpůsobit úrovni žáků. Ve výuce svých žáků chci využít hlavně práci s videem.“

„Vzdělávaly jsme se v oblasti výuky cizích jazyků, začleňování technik STEAM a digitálních platforem do vzdělání. Seznámily se s kolegy a kolegyněmi s jiných zemí – Francie, Řecka, Lotyšska, Itálie, Německa, Polska a vzájemně sdílely své pedagogické zkušenosti a poznatky. Nově získané znalosti a dovednosti budou uplatňovat při výuce žáků v Montessori třídách.“

„V listopadu 2019 jsem se zúčastnila job shadowingu na Bratislavské Montessori škole. Zde jsem pozorováním práce zkušených kolegů z Bratislavy získala spoustu dovedností, které nyní využívám v naší škole. V roce 2022 jsem se zde vrátila na výukový pobyt, kde jsem slovenským dětem představila Českou republiku – různé památky, města, naše zvyky.“

„Zúčastnili jsme se aktivity Job shadowing na škole Kaakkuri ve finském městě Oulu. Jednalo se o základní školu běžného typu (státní škola). Školu jsme navštěvovali denně během pěti pracovních dnů od první vyučovací hodiny do konce výuky a mohli jsme se tak seznámit s každodenním provozem školy včetně stravování a volnočasových aktivit o přestávkách. Ve třídách jsme zůstávali po dobu celé vyučovací hodiny a mohli jsme tak sledovat a porovnat všechny části a složky vyučovacích hodin. Zaměřila jsem se na výtvarnou výchovu a angličtinu, kolega na zeměpis a tělesnou výchovu. Podotýkáme, že naše návštěva se uskutečnila v období pandemie Covid-19 a mohli jsme ve Finsku sledovat také naprosto odlišný přístup k bezpečnostním opatřením, která byla tou dobou v ČR ještě velmi striktní. Velmi inspirativní pro nás byla vybavenost školy Kaakkuri Oulu po stránce materiální a technické. Výuka pracovních činností probíhala v malých skupinkách žáků pod vedením dvou pedagogů současně v rozlehlých prostorách. Žáci měli k dispozici několik odborných učeben a pracovali se složitými stroji a přístroji, které v ČR nacházíme spíše na středních školách a v odborných učilištích.

Také jsme se zapojili do výuky, kdy jsme žákům devátých ročníků představili Českou republiku, a především náš region a naši školu.“

„Na přelomu dubna a května 2022 jsem byla v Chorvatsku na dvou školách pro českou národnostní menšinu. Stínování i výuku jsem absolvovala v České základní škole Josefa Růžičky v Končanici a České základní škole J. A. Komenského v Daruvaru. Zaměřila jsem se hlavně na předměty mé aprobace – chemii, přírodopis a terénní výuku. Zjistila jsem, že existují rozdíly v českém a chorvatském školství, hlavně v obsahu výuky v jednotlivých ročnících, v rozsahu požadavků na žáka, v počtu žáků v jednotlivých třídách, v systému péče o žáky, ve školních a mimoškolních aktivitách.“