Pokyny pro podání žádosti o přijetí dítěte k povinné školní docházce /o odklad školní docházky

Pro budoucí prvňáčky
úterý 23.03.2021 |Alice Šimíčková |Všechny aktuality

možnosti, jak vyplnit a odevzdat formuláře...

Dítě je nutné přihlásit k zápisu a požádat o jeho přijetí k povinné školní docházce/o odklad školní docházky v termínu od 6. dubna do 23. dubna 2021.  

A) Online žádost o přijetí k povinné školní docházce:

 1. krok: Přihlaste se do aplikace Online zápis do školy, vyplňte a odešlete online přihlášku k zápisu. Po jejím odeslání obdržíte automaticky generovaný e-mail. Jeho součástí bude Vámi předvyplněná přihláška k zápisu (zelený dokument).
 2. krok: Tuto přihlášku si z e-mailu stáhněte a doplňte o další požadované údaje (ve volitelných položkách nám můžete sdělit např. Váš zájem o navštěvování školní družiny, jídelny, předplaveckého výcviku. Můžete také požádat o umístění dítěte do třídy s jeho kamarádem nebo ke konkrétní paní učitelce. Třídními učitelkami v klasických třídách budou Mgr. Renata Holaňová a Mgr. Dana Převorová. Pokud to bude organizačně možné, Vašim požadavkům rádi vyhovíme). Spolu s dokumentem Žádost o přijetí dítěte do 1. třídy, která je k dispozici níže ke stažení, přihlášku dodejte do školy jedním z těchto způsobů:
 • datovou schránkou kzhvcer   
 • e-mailem na adresu kancelar@tyrska.cz se zaručeným elektronickým podpisem (nestačí pouze naskenovaný podpis)
 • poštou na adresu školy Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace, Tyršova 144/1, 741 01 Nový Jičín
 • v obálce označené „Zápis“ vhoďte do schránky ZŠ u vchodu do budovy z ulice Derkova


Požadované dokumenty pro přijetí dítěte do 1. třídy:

B) Online žádost o odklad školní docházky:

 1. krok: Přihlaste se do aplikace Online zápis do školy, vyplňte a odešlete online přihlášku k zápisu. Po jejím odeslání obdržíte automaticky generovaný e-mail. Jeho součástí bude Vámi předvyplněná přihláška k zápisu (zelený dokument).
 2. krok: Tuto přihlášku si z e-mailu stáhněte, doplňte o další požadované údaje a spolu s dokumentem Žádost o odklad školní docházky, která je níže k dispozici ke stažení, vyplňte a do školy dodejte jedním z těchto způsobů:
  • datovou schránkou kzhvcer   
  • e-mailem na adresu kancelar@tyrska.cz se zaručeným elektronickým podpisem (nestačí pouze naskenovaný podpis)
  • poštou na adresu školy Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace, Tyršova 144/1, 741 01 Nový Jičín
  • v obálce označené „Zápis“ vhoďte do schránky ZŠ u vchodu do budovy z ulice Derkova


Požadované dokumenty pro odklad školní docházky:

 • Přihláška k zápisu vygenerovaná z aplikace Online zápis do školy
 • Žádost o odklad školní docházky, ke stažení zde - ve formátu .doc a zde ve formátu .pdf
 • Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení
 • Doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

(Žádost o odklad školní docházky musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a doporučujícím posouzením odborného lékaře nebo klinického psychologa. Příslušná doporučující posouzení, pokud je nebudete mít k dispozici do 23. 4. 2021, doložte co nejdřív po ukončení mimořádných opatření. K doložení těchto dokumentů využijte taktéž jeden z výše uvedených způsobů). 


C) Pokud nemáte možnost vyplnit online přihlášku a formuláře ke stažení:

Vyzvedněte si příslušné tiskopisy, které pro Vás budou přichystány od 6. dubna 2021 ve škole ve vstupním prostoru vchodu z ulice Derkova.

Tiskopisy vyplňte doma a dodejte do školy jedním z výše zmíněných způsobů.


 

Vážení rodiče,

Rozhodnutí o přijetí/odkladu vám nebude zasláno, ale bude oznámeno:

 1. na vývěsce ve vchodu do budovy Základní školy Nový Jičín, Tyršova 1, Derkova ulice
 2. na webových stránkách školy www.tyrska.cz

V seznamu nemohou být zveřejněna jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly.

O přiděleném registračním čísle Vás budeme informovat e-mailem na adresu, kterou uvedete v přihlášce k zápisu.
­­­­­


 

Pokud budete mít jakékoli dotazy, nejasnosti či problémy, obraťte se na nás, rádi pomůžeme, zodpovíme, doporučíme či poradíme.
Kontaktujte nás:

Mgr. Alice Šimíčková, zástupkyně ředitelky školy, alice.simickova@tyrska.cz 
Mgr. Magda Trávníčková, ředitelka školy, reditelka@tyrska.cz 

Podle dalšího vývoje současné situace budeme připraveni přivítat Vaše děti ve škole na společném setkání ještě před jejich nástupem do 1. třídy.

Naši školu také můžete navštívit v libovolném termínu, v rámci vládních opatření, který si lze dohodnout na výše uvedených adresách.