Vyhlášení výsledků voleb do školské rady 2021/2022

Vedení školy
pondělí 28.06.2021 |Magda Trávníčková |Všechny aktuality

Ve volbách do rady školy volili pedagogičtí pracovníci a rodiče žáků

Ve volbách do rady školy dne 22.6.2021 (volili pedagogičtí pracovníci školy) a ve dnech 21.-25.6. 2021 (volili on-line rodiče žáků) byli zvoleni:

Za pedagogické pracovníky:
Mgr. Milena Závorková
Mgr. Libuše Svobodníková

Za zástupce nezletilých žáků:
Mgr. Stanislav Kovář
Mgr. Zuzana Olivová

Zástupce za zřizovatele (jmenuje Město Nový Jičín):
Bc. František Hasalík
Mgr. Veronika Urbánková


Mgr. Magda Trávníčková
ředitelka školy